Sierra White

Sierra White

white granite with gray flakes